Ny teknik försvårar ekobrotts-utredning

Utvecklingen av datatekniken gör det ännu svårare för polis och åklagare att upptäcka ekonomisk brottslighet. Ett relativt nytt problem är ”flashminnen” som trots att de är mycket små kan rymma tusentals sidor med text.
– De är ju stora som frimärken och två, tre millimeter tjocka, säger Lars-Åke Edlund, kriminalassistent på Ekobrottsmyndigheten. Och vad finns det för information där som kan vara intressant för er på till exempel ekobrottsmyndigheten? – Ja, det normala är att de används för bilder och MP3-musikfiler, men ett lagringsmedia kan ju även rymma bokföring, textdokument, excelkalkyler och liknande, säger Lars-Åke Edlund. Och det är det som är intressant för ekobrottsmyndighetens utredare när de till exempel gör en husrannsakan hos en person eller ett företag som misstänks för ekonomisk brottslighet. Upp till en gigabyte Sedan flera år tillbaka har det varit självklart att ta med datorer som bevismaterial. Där har särskilt hårddiskarna varit intressanta, eftersom de kan rymma viktig information om brottsligheten. Men nu gäller det också att hitta små flashminnen, där det kan finnas information på en gigabyte eller flera tusen sidor med text. Flashminnena kopplas direkt till en USB-port eller en kontakt direkt in i datorn. När lagringen är klar kan de sedan bäras som ett halsband eller i en mobiltelefon. Ställer nya krav Det här ställer krav på utredarna, att de faktiskt vet hur dessa flashminnen ser ut och letar på andra platser än normalt vid en husrannsakan. – Man måste titta i helt andra miljöer. Förutom i de ordinarie datorerna även i de moderna mobiltelefonerna och i olika former av anteckningsböcker i elektronisk form, säger Lars-Åke Edlund.
Jan Andersson