Krav på fri handel i Mellanöstern

Länderna i Mellanöstern måste öppna sig för fri handel. Det kravet ställdes på länderna i regionen av bland annat amerikanska deltagare på Världsekonomiskt forum, ett möte som pågår just nu i Jordanien där ekonomiska och politiska reformer i Mellanöstern diskuteras.
Länderna i Mellanöstern måste lämna den tid bakom sig då militära konflikter, förtryck och missriktade ekonomiska mönster präglade området och i stället återgå till situationen som rådde för hundratals år sedan då Mellanöstern hade omfattande handel med Europa och Asien. Med det budskapet inledde USA:s handelsrepresentant Robert Zoellick mötet under måndagen. Förklaringen är att Mellanöstern i dag står för en av de lägsta andelarna av internationell handel och utländska investeringar. Under 90-talet lockade hela Mellanöstern bara till sig 0,7 procent av de globala investeringar som gjordes i olika länder, enligt statistik från FN. Och det tycks bara bli sämre, länderna i Mellanöstern befinner sig i en svår ekonomisk situation. Investeringar kräver trygghet En förhoppning som gång efter annan framförs på mötet är att samtliga länder i Mellanöstern ska bli medlemmar i Världshandelsorganisationen WTO. Men för att få hjulen att börja rulla krävs först stora politiska förändringar. Under söndagen diskuterade de medlemmar som står bakom Färdplanen för fred i Mellanöstern hur den fredsplanen ska kunna räddas. Det är förutsättningen för all ekonomisk utveckling i regionen. Den amerikanske handelsrepresentanten Robert Zoellick uttryckte det så att det som utmärker det internationella kapitalet är att det är fegt. Det satsas bara i länder där man känner sig trygg.
Lena Bejerot, Kairo