Salmonella kan finnas på 80 gårdar

Den salmonella som för drygt en vecka sedan upptäcktes på en gård i Östergötland kan finnas på en stor mängd gårdar. Misstankarna har stärkts efter nya tester på måndagen av gårdar som fått foder från samma fabrik. Totalt är upp mot ett 80-tal gårdar nu i riskzonen, något som bedöms som mycket allvarligt.
– Ja,det kan visa sig vara ett av de största salmonella-problemen som vi har haft sedan vi började bekämpa det. Det kommer antagligen och säkerligen att kosta väldigt mycket pengar, säger Lars Plym Forshell på Livsmedelsverket. 200 grisar slaktade Det första fallet av salmonella upptäcktes på en gård i södra Östergötland. 200 grisar fick slaktas. Undersökningen visar att det troligen är fodret från Lantmännens fabrik i Norrköping som är smittkällan. Åtminstone är det den teori man just nu går efter. Stort antal prover Jordbruksverket genomför just nu ett stort antal prover på andra gårdar som fått foder från samma fabrik. Enligt nya preliminära prover som blev klara på måndagen ska smittan finnas på flera andra gårdar, hur många är just nu oklart enligt Jordbruksverket Köttet stoppat I värsta fall kan upp mot 80-gårdar vara drabbade. Allt kött har stoppats för undersökning men på Livsmedelsverket har man än så länge inte hittat några smittade partier. Lars Plym Forshell utesluter dock inte att smittat kött redan kan vara ute i butiker och sålda till kunder. Ytterst smittsam Salmonella är en ytterst smittsam djursjukdom som också kan drabba människor som ätit smittat kött. Flera hundra fall per år brukar upptäckas varje år i Sverige men smittan i Östergötland kan var den största någonsin. Jordbruksverket och Livsmedelsverket hoppas nu ändå att man har lyckats stoppa smittvägarna eftersom inget kött från gårdarna släpps ut i handeln utan kontroll och eftersom gårdarna spärras av. Få blir sjuka För den som blir sjuk ska det inte vara någon större fara, enligt Lars Plym Forshell. – De flesta som skulle få i sig den här bakterien skulle sannolikt inte veta om det. Men det är alltid en viss procent som blir sjuka och en mycket liten men ändå en viss del blir ordentligt sjuka. Under ogynnsamma förhållanden kan man bli ordentligt sjuk? – Ja, gamla, sjuka, väldigt unga brukar tillhöra riskgrupperna och människor med nedsatt immunförsvar, säger Lars Plym Forshell.
Daniel Rundqvist