Salmonella befaras på en stor mängd gårdar

Den salmonellasmitta som för drygt en vecka sedan upptäcktes på en gård i Östergötland kan finnas på en stor mängd gårdar. Misstankarna har stärkts efter fler positiva tester idag.
Smittan tycks vara den största någonsin, ett 80-tal gårdar är i riskzonen och Livsmedelsverket anser att det hela är mycket allvarligt. Allt kött från gårdarna har stoppats för undersökning och även om inga smittade partier har hittats så utesluter Livsmedelsverket inte att smittat kött redan kan vara sålt och uppätet.