Större frihandelsområde i Mellanöstern

Stora delar av Israel och Jordanien blir ett frihandelsområde när de exporterar sina varor till USA. Det stod klart på sista dagen av Världsekonomisktforum i Jordanien.
USA drev på förslaget som innebär en utvidgning av det nuvarande avtalet. Samtidigt undertecknade Israel och Jordanien ett utvidgat samarbetsavtal. Från amerikanskt håll läggs inga kvoter eller skatter på varor som kommer från dessa zoner och nu vill USA utvidga frizonerna till att omfatta fler länder. Först på tur står Marocko. Diskussioner har även inletts med Barain. Bushs initiativ Initiativet om ett jättelikt frihandelsområde för Mellanöstern, som ursprungligen kommer från USA:s president George Bush, har mötts mer stor skepsis bland många arabiska ledare. Våldet i Mellanöstern har kantat det tre dagar långa mötet vid Döda havets strand där över 1 000 politiker och världsmän från hela världen har deltagit. Freden långt borta Avsikten med platsen för mötet var att lyfta fram vikten av fred i Mellanöstern och fokusera på ekonomiska och politiska reformer för regionen. Slutsatsen är delvis dyster, för först när den långdragna konflikten mellan israeler och palestinier är löst så kan regionen börja blomma. Försöken att rädda fredsavtalet för Mellanöstern, som för bara tre veckor sedan slogs fast i Jordanien, har dominerat mötet. För en liten stund sedan avslutade FN-chefen Kofi Annan med att säga att världen står inför ett avgörande vägskäl. Det gäller inte minst för Mellanöstern.
Lena Beijerot, Kairo