Al-Aqsa tillbakavisar terroranklagelser

Organisationen Al-Aqsa Spannmål i Malmö, som av USA anklagats för att vara en del av terrornätverket Hamas, förnekar att de ska ha någonting med terrorism att göra. Finanspolisen och Säpo har granskat organisationen och på torsdag väntas Sveriges regering att tillsammans med andra EU-länder terroriststämpla den holländska Al-Aqsaorganisationen.
Muhammed El Salah som är kassör i Al-Aqsa spannmål i Malmö tror att det handlar om ett missförstånd och han beklagar att organisationen pekats ut. – Det är mycket beklagligt eftersom detta Al-Aqsa inte har något samband med organisationerna ute i världen. Al-Aqsa betyder klippmoskén i Jerusalem, det vill säga en helig plats. Man försöker koppla samman de här organisationerna. Så du tror att man helt enkelt har missuppfattat ert namn? – Jag tror att det är en missuppfattning, kanske på grund av att man hjälper folk i Palestina, säger han. Förnekar anklagelser Al-Aqsa Spannmål i Malmö förnekar alltså terroristanklagelserna och säger att de bedriver ideell välgörenhet som riktar sig till föräldralösa barn i Palestina. Namnet Al-Aqsa Spannmål syftar alltså på klippmoskén i Jerusalem, medan suffixet spannmål helt enkelt klingar välgörenhet för araber. Polisgranskning Finanspolisen och Säpo har granskat organisationen men kassören Muhammed El Salah säger att organisationen inte vet vad som har framkommit i utredningarna. – Vi har inte fått något officiellt varken från polisen, Säpo eller regeringen, säger han. Påståendena om att ni skulle ha något med terrorism att göra förnekar du? – Ja, vi förnekar det helt och hållet. Vi är öppna för alla som vill titta på vår verksamhet. Allt är dokumenterat, alla transaktioner är dokumenterade och gjorda via banken. Alla är välkomna att titta in. Tillgångar kan frysas Om Malmöbaserade Al-Aqsa Spannmål terroriststämplas kan det innebär att organisationens tillgångar blir frysta. Enligt kassören Muhammed El Salah samlar Al-Aqsa Spannmål in mellan två och tre miljoner kronor om året, pengar som enligt honom enbart går till välgörenhet. – För oss själva ger det ingenting, vi jobbar helt ideellt. Det är bara frivilliga som ställer upp och hjälper till. Det är bara de ungefär 700 föräldralösa barn som vi förmedlar dessa pengar till som kommer att lida av detta.
Anna Hanspers, Malmö