Miljonkostnader för salmonellasanering

Salmonella har hittills konstaterats på sex gårdar i Östergötland. Ytterligare elva har fått salmonellasmittat svinfoder från Lantmännens fabrik i Norrköping.
Lars Plyhm Forsell veterinärinspektör på Livsmedelsverket tror att smittspridningen är stoppad. Men även om bara dessa gårdar har drabbats kommer kostnaderna att bli stora. – En bedömning på flera tiotal miljoner innan det här är över är inte orealistiskt. Om alla misstänkta 80 gårdar är smittade vad kostar det då? – Jag vågar inte ens tänka på det men det kommer att bli väldigt dyrt. Dyr sanering Om en gård drabbats av salmonella krävs en dyr och omfattande rengöring och desinfektion. Allt smittat foder måste bort, utrymmena där fodret lagras måste rengöras och desinficeras, likaså stallarna där djuren stått och gödselbrunnarna. Speciella regler gäller sedan för hur gödslet ska hanteras. Allt detta är mycket kostsamt. Att sanera en stor gård kan kosta tio miljoner kronor. Om många av djuren har salmonella kan man dessutom behöva avliva hela besättningen. Ingen medicin mot salmonella Men om få djur är smittade kan djuren isoleras. Inga djur medicineras, för salmonellabakterien utvecklar lätt motståndskraft mot antibiotika. Med tiden blir de friska av sig själva. Men också isoleringen kostar. Vem som ska betala för allt detta vet ännu ingen. Förmodligen kommer både myndigheter, foderproducenten, livsmedelsindustri och bönder att drabbas, tror Lars Plyhm Forsell. För att hindra ytterligare spridning tillåter myndigheterna inga transporter av djur eller foder från de gårdar som kan ha fått smittat foder. Kött kollas på slakterierna Ett 20-tal veterinärer arbetar för att snabbt få fram provsvar från de misstänkta gårdarna. Sedan förra veckan kontrolleras köttet vid slakterierna så inte salmonellan ska drabba konsumenterna. Det är alltså bekräftat att smittan kommer från svinfoder från Lantmännens fabrik i Östergötland och produktionen där är stoppad. Trots att fodret värmebehandlas innan det går ut till kunderna och trots att det sker stickprovskontroller av det färdiga fodret har alltså salmonella förts vidare. Leif Denneberg från Jordbruksverket kan inte svara på hur smittan har förts vidare. Kanske beror det på något tekniskt fel, eller så kan det vara fåglar eller råttor. Skärpta bestämmelser? Men en utredning ska avgöra hur det gått till. Räcker då Jordbruksverkets kontroller för att hindra smitta via djurfoder? – Det är första gången vi har detta. Det har räckt till under många år. Men när vi får svar på en del frågor från utredningen måste vi naturligtvis ställa den frågan också. Behöver vi skärpa bestämmelserna på något sätt, säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning.
Kristoffer Morén