Ingen ränta alls på lönekontot

Det låga ränteläget har gjort att den som har pengar på banken numera får betydligt sämre villkor än tidigare. Många bankkonton har i dag noll procents ränta.
Den låga inflationen och riksbankens sänkningar av reporäntan har pressat ned räntorna, men i andra änden påverkas också vanliga banksparare och företagskunder.