Fler Vasalämningar upptäckta

Nu ska dykare leta efter lämningar från Vasaskeppet. Med hjälp av avancerad dykutrustning ska botten undersökas och dykarna hoppas hitta föremål man sett med hjälp av ekolod.