Fackliga protester mot presidenten i Colombia

I Colombia har president Alvaro Uribe inlett en radikal omorganisering av statliga institutioner och företag. Men det kommer att kosta. Minst 40 000 statsanställda kommer att förlora sina jobb. Detta har redan gett upphov till våldsamma fackliga protester.
Colombias president Alvaro Uribe är ett svårförklarligt fenomen. Trots att han under det dryga år han suttit vid makten inte genomfört någon enda åtgärd som skulle kunna beskrivas som populär stöds han av omkring 80 procent av befolkningen. Ingen latinamerikansk president, inte ens Lula i Brasilien, kan visa upp popularitetssiffror av den storleksordningen. Ingen korrupt president Uppslutningen bakom Uribe har fram för allt att göra med upplevelsen av att han är en president som gör någonting, som arbetar hårt, inte är korrupt och som dessutom har en ovanligt tät och intim kontakt med sina väljare. Till det kommer en stark känsla av att han också är kapabel att göra något åt kriget även om man inte riktigt vet vad eller hur. Men när den colombianske presidenten nu har beslutat sig för att genomföra en radikal omorganisering av de statliga företagen riskerar han att i ett slag slösa bort sitt förtroendekapital. Över 40 000 kommer att förlora sina jobb. Telecombolaget först ut Av de 40 företag det gäller är det tre som väger särskilt mycket. Det statliga telefonbolaget, Telecom, var det första som drabbades. Det avvecklades redan förra veckan och ska ersättas med ett nybildat statligt företag. Närmare 13 000 anställda har förlorat sina jobb och telefonbolagets anläggningar måste nu skyddas av militär för att alls kunna fungera. Den statliga sjuk- och försäkringskassan, ISS, med över 30 000 anställda, står på tur. På grund av korruption och dålig skötsel är ISS konkursfärdigt. Tusentals mister jobbet Men miljoner colombianer är beroende av ISS:s tjänster och en omorganisation som innebär att ett par dussin kliniker stängs och att flera tusen tjänstemän avskedas kommer att upplevas som ett slag mot de mest utsatta. Men den mest explosiva situationen finns på det statliga oljebolaget Ecopetrol. Det är inte bara Colombias största företag de anställda här har mer förmåner än på kanske något annat företag i Colombia, men här finns också den bäst organiserade och mest radikala fackföreningen i hela landet. Och redan innan Alvaro Uribe ens har offentliggjort vad han tänker göra med Ecopetrol har facket gått ut i strejk. Lek med elden Även om det finns gott om skäl för att omorganisera de statliga företagen så handlar det lite om att leka med elden. De fackliga protesterna kommer att stödjas av gerillan och en redan svår situation kommer att bli ännu svårare. Men samtidigt är det just för att han inte undviker svårigheter eller söker lättvunna poäng som Alvaro Uribe är så populär. Det här kan bli det första riktigt allvarliga testet för hur hållbar populariteten är.
Lars Palmgren, Santiago