ABB-optimism om asbest i USA

En domstol i USA har godkänt ABB:s föreslagna asbestuppgörelse, men med vissa reservationer. Utslaget har tolkats försiktigt optimistiskt.
Det var nära att ABB hade sällat sig till andra storföretag som tvingats i konkurs på grund av gamla synder. Amerikanska jätteföretag som till exempel Halliburton och Honeywell, har tvingats att betala över 54 miljarder dollar i ersättningar till asbestskadade under dom senaste årtioendena. Minst 60 amerikanska bolag har tvingats i konkurs på grund av stämningar och ersättningskrav från drabbade. Över 8000 amerikanska bolag utkämpar samma strid som ABB gör nu, i domstolar, mot stämningssugna amerikanska advokater, men framför allt mot hundratusentals anställda i företag där asbest användes som isoleringsmaterial från 1930-talet och fram till 60-talet. Enbart ABB har 130 000 enskilda stämningar mot sig till ett värde av 1,3 miljarder dollar. 90 procent av dom har sagt ja till en uppgörelse. Beslutet igår i den amerikanska domstolen kräver att ABB även tar hänsyn till dom 10 procent som kopplas till anställningar i två mindre bolag som heter Basic och Lummus. Inom tio dagar ska ABB visa hur dom berörs av en uppgörelse. Enligt New York Times har domstolen sagt nej till alla andra reservationer mot en uppgörelse, än just dom som berör dom två mindre bolagen. Det tolkas som att det juridiska systemet i USA vill nå ett slut på historien. ABB:s tolkning, liksom för övrigt även marknadens, är försiktigt optimistisk. Börskursen har gått upp något idag, och om ABB vinner sista ronden, kan försäljningen av olje-och gasdivisionen genomföras som planerat, bara något försenat. Försäljningen väntas ge behövlig påfyllning till en nästan tom kassa, där skulderna uppgår till 8 miljarder dollar. ABB köpte det amerikanska kraftverksföretaget Combustion Engeneering för 1,6 miljarder dollar år 1990, när alla kurvor pekade uppåt och expansion var ordet för dagen. Asbesten fanns i dom gigantiska tryckkokare som såldes till andra industriföretag. Dom senaste åren har dels pensionsskandalen med ABB:s högsta ledning, dels asbeststämningarna i USA, varit ett återkommande tema i rapporteringen kring det en gång så framgångsrika och stolta svenska ingenjörsföretaget, som för övrigt inte är så svenskt längre, och inte heller så stort och framgångsrikt. Bolaget är halverat, börskursen en skugga av sitt forna värde, och man kan rent av påstå att om och när asbestfrågan får sin lösning så får ABB börja om från början igen..