Investor-ordförande vill ha tak för bonusar

Det bör finnas ett tak för bonusar till chefer. Det menar Claes Dahlbäck, ordföranden för Investor. I en debattartikel föreslår han även fler förändringar i näringslivet och anledningen till Dahlbäcks utspel är det senaste årets hårda kritik mot börsbolagens höga ersättningar till chefer.
När kritiken blir så här hård måste det till en förändring, säger Claes Dahlbäck. – Företagsledare kan inte leva i ett slas vakuum i samhället. Vi upplever att man ifrågasätter vad vi håller på med. Man måste ju ha förtroende för näringslivets företrädare annars tror jag inte att samhället fungerar. Förtroendet naggat i kanten Under det senaste året har förtroendet för börsföretagens ledare naggats ordentligt i kanten. Samtidigt som börsvärdet har rasat har många av cheferna för företagen fått ut enorma bonusersättningar. Claes Dahlbäck föreslår nu att löneläget allmänt ska normaliseras och att det ska införas ett tak på bonusersättningarna. De ska inte få vara högre än ungefär hälften av den fasta lönen. – Eftersom det dessutom är sådan debatt kring detta, en sådan stor oförståelse att ”varför ska vd ha en rörligt del” så tycker jag att det är viktigt att man begränsar den. Som ordförande i Investor tycker du att du lever som du lär i den här frågan? – Eftersom debatten har varit nu så får vi väl se, det är möjligt att vi i så fall måste göra korrigeringar. Mycket arbete framför sig Investor har en hel del arbete framför sig om man ska uppnå ordföranden Claes Dahlbäcks egna förslag. Flera av cheferna har under de senaste åren fått ut mycket stora bonusersättningar, långt större än vad Dahlbäck förespråkar här. Vd:n till ett av kärninnehaven Scania, Leif Östling, fick till exempel ut en bonus på 6,6 miljoner förra året och det mer än dubblerade hans inkomst det året. Stora ersättningar själv Även Claes Dahlbäck själv fick ut stora ersättningar under sina år som anställd av Investor. – Jag vet, det är historia. Eftersom det har blivit en sådan debatt får vi väl lyssna på debatten och ändra oss. Du kommer att arbete för ett maxtak vad gäller den rörliga delen? – Ja, säger Claes Dahlbäck, ordförande för Investor.
Åsa Törnqvist