Brister i hjälp med läxläsning

Många tredjeklassare får inte den hjälp hemma som behövs. Det visar den undersökning om läxor på lågstadiet Ekot gjort.
177 lärare svarade på frågor om läxor - 71 procent av lärarna uppgav att de ger läxor eleverna inte klarar själva utan som dom behöver hjälp med. Men 15 procent av eleverna får inte den hjälpen. 8 procent av eleverna klarar inte en eller flera läxor, enligt lärarnas bedömning.