Oljeutsäppet i göteborg utreds

Den mänskliga faktorn misstänks ha orsakat ett oljeutsläpp i Göteborgs hamn.
Olyckan beror troligen på ett läckage i den cistern där oljan fanns, enligt Gunnar Dahlberg, utredningschef för miljöbrottsenheten i Västra Götaland. Det hollänska företaget Vopak är ägare till cisternen och en polisutredning inleddes på tisdagsförmiddagen. 300 ton olja har läckt ut i marken krings cisternen, 100 ton har nått havet. Räddningstjänsten och kustbevakningen övervakar hur oljan rör sig och planerar att ta upp oljan då den nått stränderna. Utsläppet är av mindre omfattning och de miljömässiga konsekvenserna är än så länge oklara.