Rätt bilstol halverar risk för nackskada

Det går att halvera riskerna för en pisksnärtskada genom att välja rätt bil. Det visar en ny studie som Vägverket och Folksam gjort tillsammans. Skillnaden mellan bilmodellerna är så stor att man bör välj bort de bilar som inte har ett skyddssystem, enligt Claes Tingsvall, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket.
– Totalt sett har vi sett en halvering, det vill säga långsiktigt ungefär 1 000 färre invaliditeter i Sverige varje år. Sett i ett större perspektiv är en väldigt stor förändring, så stor att man bör välja bort de bilar som inte har den här typen av system, säger Claes Tingsvall. Invalidiserande skada Pisksnärtskador är den vanligaste formen av invalidiserande skador vid bilolyckor och varje år drabbas upp till 2 000 personer. Trots det har det inte tagits fram fungerande skyddssystem förrän de senaste åren. Stora skillnader Vägverkets och Folksams studie som baserar sig dels på verkliga olyckor och dels på krocktest. 13 bilstolar av 2003 års modell undersöktes och resultatet visar att skyddssystem gör skillnad och att skillnaderna är stora. I genomsnitt 50 procent och i vissa hastigheter så upp till 80 procent. – Vi har ju kört de här krockproven i olika hastigheter och om vi tar det värsta provet vi kör, där vet vi att skaderisken är mycket, mycket hög. Där ser vi av resultaten att för vissa bilmodeller så är sannolikheten att man får en whiplashskada 80 procent medan de som har bäst resultat ligger mycket låg, det vill säga under 10 procents effekt. – Så det spelar väldigt stor roll vilken bilmodell man har, säger Maria Krafft som är biträdande forskningschef på Folksam. I studien finns två bilmodeller som klarat sig mycket bra nämligen SAAB 9–3 och Volvo V70. Höga risker Fyra bilstolar uppvisar däremot mycket höga risker. Det handlar om BMW 3–serien, VW Polo, Mercedes C-klass och Opel Astra, modellen som saknar pisksnärtsskydd. Claes Tingvall tror nu att utvecklingen mot fungerande skydd i alla bilar kommer att gå fort, även utan ett lagkrav. – De här typerna utav skydd blir nog inte föremål för lagkrav inom de närmaste tio åren, utan nu är det ute på marknaden som förändringen kommer att ske genom att folk väljer medvetet och genom att företag och liknande väljer medvetet så kommer detta att gå väldigt snabbt, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket.
Lena Pettersson