Tullverket måste spara 80 miljoner

Tullverket ska omorganisera och göra besparingar på drygt 80 miljoner kronor. Det innebär att ett par hundra anställda kan förlora jobben när flera av landets tullstationer ska bort.
Göran Ekström är överdirektör vid Tullverket beskriver följderna. – Det får de konsekvenserna att vi kommer inte att finnas på lika många lika många platser som vi finns i dag. Men hur vi ska klara besparningarna håller vi på att fundera på just nu. Vad är det som styr vilka tullplatser som blir kvar? – Det är trafikströmmar och deklarationsvolymen. Det är också hotbilder som vi gör fortlöpande, därför vi måste ligga steget före och försöka fundera på var smugglarna försöker ta sig in i landet. Det är minskade anslag från staten i kombination med höjda pensionsavgifter som nu gör att Tullverket måste göra besparingar. 10 procent eller 82 miljoner kronor mindre per år ska verksamheten kosta från och med årsskiftet är det tänkt. Den första september ska ett förslag vara klart på exakt hur tullens organisation ska se ut och hur besparingarna ska hämtas hem. I dag finns det tullexpeditioner på 48 platser i landet, men efter besparingen kommer flera av dem att försvinna. Nio kompetenscentra Förslaget till framtidens tullverk är att nio så kallade kompetenscentra ska styra tullens arbete över hela landet. Per Ivan Mäki enhetschef för gränsskyddsenheten i övre Norrland och han är orolig för hur besparingarna ska slå. Han är rädd att tullens verksamhet kommer att placeras i regioner där det finns mycket trafik, som exempelvis Västsverige, Skåne och Mälardalen. Det får konsekvenser för tullen i Norrland – Vi är inte på så många platser i Norrbotten och Västerbotten ända ned till Dalarna. All minskning är en stor minskning.
Astrid Nilsson, SR Norrbotten