Kriminell assistent stal från handikappad

Södertälje kommun anställde en kriminellt belastad personlig assistent. Några veckor senare stal mannen drygt 20 000 kronor av den handikappade man han var anställd att vårda. Den handikappade mannen kräver nu att kommunen betalar tillbaka de stulna pengarna.
I januari i år fick den 40-årige mannen, som har en medfödd hjärnskada, en ny vårdare. Det var en 20-årig man som bara några veckor tidigare åtalats och fällts för tio olika brott, bland annat grov misshandel, försök till stöld, bedrägeri, häleri, och våldsamt motstånd. Men om det visste man inget då. Festade upp pengarna Några veckor senare stal 20-åringen den handikappade mannens plånbok med kontanter och ett kontokort i. Med kontokortet på fickan festade han samma kväll tillsammans med en kamrat upp drygt 20 000 kronor på Södertäljes restauranger. Thori Mollberg är chef för handikappomsorgen i Södertälje. – Vid alla rekryteringar så tar vi referenser och försöker vara så noggranna som möjligt. Men tyvärr händer det ibland att det kommer personer emellan som inte ska vara i våra verksamheter. Vad beror det på? – Det beror antagligen på att vi inte varit tillräckligt noggranna eller att vi inte fått tillräckligt ärliga referenser. Bristfällig kontroll I fallet med 20-åringen var det en kollega, som inte heller arbetar kvar som personlig assistent som rekommenderat honom. Kontrollen som i vanliga fall består av tre referenser blev inte vad den borde varit. I domstolen dömdes 20-åringen till fängelse i ett år och åtta månader och till att betala 30 000 kronor till den 40-årige handikappade mannen. Pengar som 40-åringen ännu inte sett röken av. Kräver att kommunen ska ersätta Via ett ombud kräver han nu kommunen på pengarna och Thori Mollberg säger att om ingen annan lösning finns så kommer kommunen att betala. – Är det anställda som har förskingrat ser vi över vilka försäkringar kommunen har. Finns inga försäkringar ersätter vi det från kommunen. Personliga assistenter är en yrkesgrupp med mycket hög personalomsättning. I Södertälje anställs nya varje dag. Också på andra platser i landet finns det exempel på att assistenter stulit pengar eller på annat sätt utnyttjat de personer de är anställda att vårda. Hårdare regler inom barnomsorgen När någon anställs inom barnomsorgen måste vederbörande visa upp ett utdrag ur sitt straffregister. Något sådant krav för personliga assistenter finns inte. I första hand är det heller inte det som Thori Mollberg saknar. Det viktiga, tycker hon, är att ta ännu fler referenser: – Var noggranna i referenstagning och intervjuer. Så fort vi misstänker eller om något låter konstigt - ta ytterligare referenser.
Pontus Mattsson, research Nuri Kino