Mobiler i glesbygd riskerar tystna

Telia förväntas lägga ner sitt NMT-nät, det enda nätet med täckning långt utanför tätorterna. Orsaken är att antalet användare av NMT-nätet för mobiltelefoner har halverats på bara drygt två år.
Men en nedläggning försvårar räddningstjänstens arbete i glesbygden och benen slås undan för näringar som skogsindustrin och fisket. Lars-Erik Sundqvist, chef för räddningstjänsten i Storuman, är orolig eftersom han är beroende av NMT-telefonerna. – Det är allvarligt för det drabbar i första hand dem vi ska hjälpa. Vi kan inte rekvirera ambulans, helikopter, vi kan inte få kontakt med förstärkningsresurser. Vi måste kanske upp på ett högt berg för att få kontakt. Svårt att hålla kontakt NMT-nätet täcker ungefär 90 procent av Sveriges yta och har därför bättre täckning än till exempel GSM. En nedläggning av NMT skulle innebära att det blir svårare att hålla kontakten i stora delar av glesbygden för där fungerar inga andra mobiltelefonnät. Det finns alltså inga andra alternativ. Många företag drabbas Inte bara privatpersoner utan också näringsidkare som skogsindustrin, renskötarna och fiskerinäringen är beroende av fungerande mobiler då de rör sig högt uppe på fjällen, i skogen eller långt ute i skärgården. Idag finns inget definitivt beslut hos Telia om en nedläggning men allt pekar ditåt, säger Hans G Larsson pressansvarig på Telia Sonera. – Under förutsättning att vi får frekvenstillstånd kan vi fortsätta att driva det egentligen fram till 2007. Men egentligen handlar det om ett par år framåt. – Fler och fler kunder kommer att gå över till de nya näten till exempel 3G. Det innebär att lönsamheten på NMT kommer att minska successivt och det blir svårare och svårare att driva nätet. Användare av NMT har halverats Antalet användare av NMT-nätet har minskat med drygt hälften på två och ett halvt år. I dag har nätet 135 000 kunder kvar och lönsamheten har minskat. Telia överväger därför en nedläggning även om de finns de som då blir helt utan fungerande mobiltelefonnät. Diskussioner med Ulrika Messing Representanter från bland annat LRF, skogsnäringen, sametinget ska i dag träffa biträdande näringsminister Ulrica Messing tillsammans med post och telestyrelsen, PTS, som ger tillstånden för att bedriva televerksamhet. Man ska diskutera vad som händer då NMT-nätet försvinner. Urban Landmark är enhetschef på land-mobilradio på Post- och telestyrelsen. – Vi ser gärna att hela landet har tillgång till mobilkommunikation. Vem har ansvaret för att det verkligen blir så? – Det finns inget krav på att hela landet ska ha mobilkommunikation. Det PTS kan göra är att ge marknaden en möjlighet att bygga ut i form av frekvenstillstånd. Vi har ingen möjlighet att tvinga fram det.
Maria Höglund