Smuggelcigaretter för 50 miljoner

Jättebeslaget av smuggelcigaretter utanför Söderhamn är värt omkring 50 miljoner kronor, och tros vara det största beslaget av smuggelcigaretter någonsin i Sverige.
Cigaretterna låg gömda i buntar med plankor, och tullen uppskattar att det rör sig om uppemot 30 miljoner cigaretter. Ännu har ingen gripits för smugglingen.