Försvaret nekade dansk patrullbåt följa smugglare

Den svenska försvarsmakten sade nej när en dansk patrullbåt ville följa efter misstänkta cigarettsmugglare in på svenskt vatten. Orsaken är reglerna som säger att utländska örlogsfartyg bara får gå in på svenskt vatten vid sjöräddning, annars ska det anmälas skriftligt i förväg.
När svensk tullpersonal mötte båten vid den skånska kusten fanns inga cigaretter ombord. Misstankar finns att cigaretterna har dumpats i havet, skriver Kvällsposten eftersom 800.000 cigaretter flöt omkring på havet.