Järvägssatsningar skjuts upp

Flera planerade järnvägsatsningar måste skjutas på framtiden när regeringen minskar investeringarna fram till 2015 med 5,5 miljarder kronor till 101,5 miljarder. Det framgick när Banverket presenterade sitt omarbetade förslag till framtida järnvägssatsningar på onsdagen.
Bland annat vill Banverket prioritera satsningar på Mälarbanan, Svealandsbanan och Nynäsbanan kring Stockholm, på Nordlänken mellan Göteborg och Trollhättan och på Stångådalsbanan söder om Linköping. Men pengarna räcker inte till för de två stora satsningar på Citytunneln i Malmö och upprustningen av Ådalsbanan som staten genom avtal förbundit sig att börja nästa år. Banverket föreslår att de tillsvidare delvis finansieras med lån. Dessutom kommer till exempel att det planerade dubbelspåret förbi gamla Uppsala att skjutas på framtiden liksom den nya järnvägen mellan Staffanstorp och Dalby och en deletapp mellan Ängelholm och Helsingborg.