Sverige bäst på forskning bland OECD-länder

Sverige är bäst bland OECD, alltså industriländerna, på forskning och utveckling. Enligt SCB går 4,3 procent av Sveriges bruttonationalprodukt till utveckling och forskning. Genomsnittet för OECD är 2,2 procent.
Mest pengar på forskning och utveckling lägger de svenska företagen, enligt SCB:s sammanställning. Totalt satsade Sverige nära 97 miljarder på utveckling och forskning 2001.