Tandlossning fråga på världskongress i Göteborg

På onsdagen inleds en internationell konferens om tandforskning i Göteborg, den största som hållits i Sverige med tusentals forskare på plats. Ett av ämnena kommer att vara tandlossning, en folksjukdom vars lösning forskningen kommer allt närmare.
Det är 4 000 forskare, tandläkare och studenter från 70 olika länder på plats. Gunnar Bergenholt, professor i odontologi vid Göteborgs universitet, har verkat för att mötet i år har förlagts till Göteborg. – Det kan ju då tyckas vara ett oerhört kaos. Vi har i stort sett 20 samtidigt pågående forskningsrapporteringar, vi har ett rekordstort antal symposier vid den här konferensen, 21 totalt, säger Gunnar Bergenholt. Tandlossning ärftligt Tandlossning är en folksjukdom som forskningen visat vara ärftlig. Jan Linde, svensk forskare inom tandlossning, har stora förhoppningar om att konferensen ska ge svar på hur sjukdomen överförs genetiskt. – Vad jag vill höra är framförallt hur långt man har kommit inom genetikforskningen för att se i vilken struktur utav vilken gen som anlaget för parodontit finns. Tandlossningsgenen är du på jakt efter under de här dagarna? – Genen gör ju kanske i sig inte hela problemet utan det är var genen startar. En kedje utav händelser och det är denna kedja som jag hoppas att man på något intelligent sätt ska kunna bryta, säger Jan Linde. Svensk forskning erkänns Sverige ligger långt framme inom forskning om exmpelvis tandlossning, tandimplantat och det man kallar tandläkarfobi. Att världskongressen förläggs till Sverige kan ses som ett erkännande av vår forskning, enligt Gunnar Bergenholt. – Svensk forskning har ju varit väldigt framgångsrik under årens lopp. Här kan man ju möjligtvis se den här konferensen som en slags erkänsla för att svensk forskning står väldigt stark. Nu är det naturligtvis möjligt också för många svenska forskare att delta på nära håll för första gången på väldigt länge, säger Gunnar Bergenholt.
Jonas Magnusson