Lägre skatt på cider än på alkoläsk

Trots att likheterna mellan svensk cider och spritbaserad alkoläsk är stora, så är skatten på cidern mycket lägre. Enligt Konsumentföreningen Stockholm kan det leda att konkurrensen snedvrids.
Det kan också leda till att staten förlorar miljontals kronor i skatt, enligt Riksskatteverket. Systembolaget tycker reglerna är oklara och har efterlyst ett tydligare klassificeringssystem.