Stor norsk räntesänkning

Den norska centralbanken beslutade på onsdagen att sänka styrräntan för bankerna med en hel procentenhet till 4 procent. Det är det största sänkningen på 10 år.
Banken signalerar samtidigt nya räntesänkningar vid nästa räntemöte. Styrräntan är därmed nere på samma nivå som våren 1998. Enligt norska nyhetsbyrån NTB anser den norska centralbankschefen att det är troligare att inflationen på två års sikt blir lägre än 2,5 procent än att den blir högre. Centralbankens inflationsmål är 2,5 procent.