Ytterligare sex fall av salmonella konstaterade

Ytterligare sex fall av salmonella har nu konstaterats efter utbrottet i en foderfabrik i Norrköping. Det totala antalet gårdar där smittan bekräftats eller är starkt misstänkt är nu uppe i 21 stycken, enligt Jordbruksverket
Ytterligare ett 60-tal gårdar som anses ligga i farozonen ska undersökas. De provsvaren dröjer ytterligare några dagar. Något smittat kött har ännu inte upptäckts.