Nya lagar påverkar många

Sjukpenningen sänks, kontaktdagarna i skolan försvinner, homosexuella inkluderas i en ny sambolag och adelns särställning upphör. Det är några av de bestämmelser som ändras den 1 juli.
Som vanligt utgör halvårskiftet den 1 juli ett datum när flera nya lagar och regler träder i kraft. Den 1 juli i år skulle bli datumet när taken i föräldra- och sjukförsäkringen skulle höjas och fler skulle få ut 80 procent av lönen. Men det löftet lades på is när valet väl var över. Tvärtom sänks sjukpenningen den 1 juli med omkring tio kronor om dagen. Inga undantag Samtidigt får också arbetsgivarna betala för ytterligare en sjukvecka. Efter den 1 juli får de alltså stå för de första tre veckorna när en anställd är sjuk. Tanken var att småföretag skulle slippa, men det visade sig kunna strida mot EU-regler. Så något undantag för småföretag införs inte nu. Andra förändringar från och med första juli är bland annat att kontaktdagarna, när föräldrar får besöka sina barn i skolan, försvinner. Deklarationsslarv blir dyrare Det kommer att bli dyrare att lämna in deklarationen för sent. Avgiften blir 1 000 kronor i stället för 500 för privatpersoner, och för aktiebolag 5 000 i stället för 1 000 kronor. En ny sambolag träder också i kraft. Det mest speciella med den är att den nu är anpassad också för homosexuella parrelationer. Också svenska medborgare kan dömas som terrorister från den förste juli, efter det att EU:s nya terroristlagar införs i Sverige. Tuffare för fiskare Reglerna för fisket skärps till viss del. Bland annat kan den som missköter sig få sin yrkesfiskeslicens eller sitt fartygstillstånd indraget under en tid. Besiktningsveterinärer på slakterier får rätt att förbjuda slakt om de upptäcker att djur utsätts för onödigt lidande. Och för att skydda den hotade svenska flodkräftan får inte andra levande sötvattenskräftor längre föras in i Sverige. Slutligen utgör den 1 juli i år också det datum då adelns privilegier försvinner helt. Särställningen som gällt från 1723 upphör och den svenska adeln blir som vilken förening som helst.
Mari Forssblad