Järnvägssatsningar skjuts upp

Banverket kommer att behöva låna pengar av regeringen för att klara av de närmaste årens planerade storinvesteringar, till exempel Citybanan i Stockholm. En mängd projekt riskerar att skjutas på framtiden på grund av att regeringen minskat anslagen de närmaste åren.
– Det är många projekt som kommer sent under perioden nu därför att vi har fått de här neddragningarna, säger Bo Bylund, generaldirektör för Banverket. 5,5 miljarder senare Totalt har regeringen lovat 100 miljarder till järnvägarna fram till år 2015 men det kärva ekonomiska läget har gjort att 5,5 miljarder som var tänkta för de närmaste åren, fram till 2006, kommer att betalas ut senare i perioden. Det har i sin tur tvingat Banverket att senarelägga en rad projekt. Det handlar om pendeltågstunnlarna som ska lösa trängseln i Stockholm, och också dubbelspår på Västkustbanan liksom investeringar i Östergötland och Uppland. Kraftiga protester Även en rad andra omprioriteringar har gjorts och de har redan mött kraftiga protester från lokalt håll där man inte vill vänta längre. Lösningen skulle till en kunna vara att Banverket får låna pengar av Riksgälden och betala igen när anslagen ökar senare i planperioden. Det skulle framförallt kunna lösa trafiksituationen i Stockholm där ilskan är mycket stor över förseningarna. Lån enda lösningen Banverket ser också lån som enda sättet att klara de två utbyggnader som det finns politiska förpliktelser kring – Ådalsbanan och Citytunneln i Malmö. Citytunneln slukar hälften av anslagen för år 2005 och 2006 men den måste komma igång. Det slog Bo Bylund fast på presskonferensen på onsdagen. – Vår ambition är att genomföra Citytunneln enligt de tidplaner som finns och medelsbrist får inte försena den, säger Bo Bylund.
Daniel Rundqvist och SR P4 Stockholm