Fetma hotar barn

Den ökande övervikten bland barn är det allvarligaste hotet mot ungas hälsa. Det säger Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell, som under de gångna tre åren representerat Sverige i Världshälsoorganisationen.
På torsdagen samlas en rad barnhälsoexperter till möte i Stockholm för att dra upp riktlinjer för det ministermöte om barns miljö och hälsa som hålls nästa år. För även om svenska barn är bland de friskare i världen finns problem, menar Kerstin Wigzell. – Samhället i stort och ansvariga beslutsfattare måste bli mycket bättre på att se faran i fetman, alltså att man ökar i vikt och att man inte rör sig. Det är ingenting som bara sjukvården eller den enskilda familjen klarar av. Det måste ske saker på alla håll i samhället och det måste finnas en beslutsvilja och ett politiskt engagemang för att hindra den utveckling som vi nu har påbörjat, säger Kerstin Wigzell. Mer sårbara Kunskapen om miljöns betydelse för barns hälsa växer. Världens barn utsätts varje dag för ökande luftföroreningar, trafikrisker, tillsatser i mat och nedsmutsat vatten. Barnen är mer sårbara för miljöriskerna än vuxna och det ständigt ökande antalet fall av astma och allergi är en varningssignal, menar många forskare. Även om sådana här möten ofta producerar mer ord än handling, tror Kerstin Wigzell att det kan betyda något för världens barn. Alltid en början – Det är naturligtvis väldigt långsiktiga saker vi talar om, men allting måste ju börja någonstans. Regeringar i många länder kommer att bli mer medvetna om att barn inte bara är små vuxna eller någonting som klarar sig bra och kommer som en bonus på köpet. Barn har sina speciella förutsättningar och det gäller allt från att barnkroppen är mindre och känsligare till att barn är väldigt utlämnade åt vuxna. Och därför måste också de vuxna skydda barnen, säger Kerstin Wigzell.
Anna Larsson