Garantier för fungerande mobilnät

Näringsminister Ulrica Messing garanterar nu att det ska finnas ett täckande mobiltelefonnät i hela landet den dag som NMT-nätet släcks ner. Det säger hon i kväll till SVT:s Aktuellt.
Som Ekot har berättat tidigare vill Telia lägga ned NMT-nätet för mobiltelefoner eftersom antalet användare har halverats under drygt två. Samtidigt är det i dag stora glesbygdsområden i landet där NMT är det enda fungerande mobiltelefonnätet.