Fed sänkte räntan till 1 procent

Den amerikanska centralbanken sänkte på onsdagskvällen sin viktigaste styrränta med 0,25 procentenheter till 1,00 procent.
Motiveringen var att riskerna i ekonomin väger mot en fortsatt svag tillväxt till följd av en ökad deflationsoro. I sin riskbedömning uppger banken att risken för ett ovälkommet fall i inflationstakten översteg risken för en inflationsökning. Banken uteslöt inte vidare sänkningar om utvecklingen med vikande priser inte vänder. Beslutet att sänka räntan togs med elva röster mot en. En medlem av bankstyrelsen ville ha en kraftigare stimulansåtgärd och sänka räntan med 0,50 procentenheter till 0,75 procent. Det nya styrränteläget, 1,00 procent, är den lägsta nivån i USA sedan 1958. SEB:s chefanalytiker Robert Bergqvist säger till EkonomiEkot på onsdagskvällen, att han tror att det under lång tid framöver kommer att vara en låg ränta i USA. Tommy Fredriksson