Snabb ersättning til salmonelladrabbade gårdar

Jordbruksverket kommer påskynda ersättningen till de 80 lantbrukare som fått sina gårdar avspärrade på grund av salmonellasmitta.
Om lantbrukarna tvingas vänta på pengarna tills slutnotan är klar riskerar ekonomiska problem och i värsta fall konkurs. Ersättningen uppgår till 70 procent av extrakostnader som uppstår bland annat på grund av inkomstbortfall, minskat djurvärde och sanering av lokaler.