Små effekter av räntesänkning

Det blev alltså en räntesänkning i USA, med en kvarts procentenhet till 1 procent jämnt. Frågan är nu vad den här rekordlåga räntan får för effekter, i USA och i övriga världen. Robert Bergqvist är chefanalytiker på SEB.
Det var 13:e gången som den amerikanska centralbanken sänkte räntan på tvåochetthalvt år. I början av 2001 låg styrräntan på 6,5 procent. Nu är den nere på 1 procent, vilket är den lägsta räntan sedan 1958, vilket i sig visar hur låg aktiviteten är i den amerikanska ekonomin.