Därför vill Posten slippa Kassaservice

Skälet till att Posten vill slippa ansvaret för Kassaservice är dom stora förlusterna, och att den negativa trenden fortsätter, säger Postens VD Erik Olsson.
Posten har skyldighet att tillhandahålla enklare banktjänster i hela landet. Är det självklart att det är Posten som ska göra det? Eller kan någon annan ta över uppdraget? Frågor som kanske får svar nu. Men det måste komma snart. Posten får ett bidrag på 400 miljoner kronor för kassaservicen, men förlorar ändå pengar på affärerna. Allt färre använder kassaservicen, och det är en utveckling som kommer att fortsätta. Kunderna får nu räkna med höjda priser på in- och utbetalningar och banktjänster och brevporto. I två år har den stora omorganisationen av Posten pågått. VD:ar har fått sparken för att dom talat klarspråk om vad som bör göras för att få Posten på fötter. En stark missnöjd opinion, ledd av facket på Posten i symbios med glesbygdsintressen, har gett regeringen problem. Nu tycks det vara dags för en ny översyn. Gamla postkontor har lagts ner och ersatts av 3000 serviceställen i butiker. Kassaservice finns på 1200 platser, och i våras bestämdes det att 200 ska läggas ner. Det verkar inte vända den nedåtgående trenden.