Regeringen försiktigt positiv till Postens krav

Biträdande näringsminister Ulrica Messing är försiktigt positiv till Postens nye VD, Erik Olssons, krav på att slippa ansvaret för Svensk kassaservice och att kunna höja brevportot.
Senare i år ska regeringen tillsätta en utredning som ska se över dom lagar som styr portot och postens kassaservice. Men det handlar inte om att lägga ned kassaservice, utan att titta på andra lösningar, säger Ulrika Messing