Karlsson: "Sjuktalen måste ner"

Den 1 juli kommer arbetsgivarna att få börja betala ytterligare en veckas sjuklön, och sjuklönen sänks med omkring 10 kronor om dagen. Ytterligare besparingar i höst kan bli aktuella om inte sjuktalen snart börjar minska, enligt arbetslivsminister Hans Karlsson. Hittills i år har ohälsan kostat 45 miljarder kronor, en ökning med 3 miljarder jämfört med förra året.