Bevis om massförstörelsevapen avvisas

USA har drabbats av ännu ett bakslag i jakten på massförstörelsevapen i Irak. Det enda bevis som regeringen kunnat visa upp underkänns av amerikanska utrikesdepartementets egen underrättelseavdelning.
USA:s viktigaste argument för att gå i krig mot Irak var ju att diktatorn Saddam Hussein hotade världen med massförstörelsevapen. Utbrända vagnar USA har kunnat visa upp ett enda fynd som skulle kunna bevisa detta: utbrända vagnar som USA hävdar var ett rörligt laboratorium för att framställa biologiska vapen. Men i en färsk rapport skriver utrikesdepartementets underrättelseavdelning att det inte går att dra några sådana slutsatser. Det säger källor i departementet till New York Times på torsdagen. Amerikanska UD påpekar bland annat att vagnarna troligen är för små för att användas till det som president Bush sagt. Dödliga vapen Bush var glasklar om att Irak hade massförstörelsevapen före kriget. Bland annat sade han att underrättelser som hans och andra regeringar samlat ihop inte lämnade något tvivel om att regimen i Irak fortfarande har och gömmer några av de mest dödliga vapnen någonsin. Men ändå är han inte särskilt pressad av att USA inte hittat några vapen. Amerikanska medier är betydligt mera intresserade av att amerikanska soldater fortfarande dödas i Irak. I ett radiotal i förra veckan försökte Bush förklara att USA inte hittat några vapen med att vapenförråden hade plundrats när Saddams regim föll.
Fredrik Furtenbach, Washington