Svenska bönder lättade över reform

Uppgörelsen om EU:s jordbrukspolitik blev betydligt mindre långtgående än vad bland andra den svenska regeringen hade hoppats. Trots att många i dag välkomnar det faktum att man överhuvudtaget kommit överens är osäkerheten stor kring vilken betydelse uppgörelsen egentligen får.
– Det är klart att vi är jätteglada att det blev en uppgörelse, säger Caroline Trapp, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Därför att brist på beslut när man ska investera i en långsiktig verksamhet är det allra sämsta. Men är det en bra uppgörelse? – Den är bättre än vad Fischlers förslag var. Uppgörelsen som klubbades efter hårda förhandlingar hela natten innebär en betydande mildring av det ursprungliga förslaget från kommissionen. Tanken är att jordbruket i högre grad ska styras av konsumenternas efterfrågan och att stöden därför inte längre ska vara kopplade till vad och hur mycket man producerar. I stället ska stöden bli ett slags allmänt gårdsstöd, eller inkomststöd. Lång rad undantag Men den slutliga överenskommelsen innehåller en lång rad undantag där delar av framför allt bidragen till spannmål och köttproduktion fortfarande ska kunna vara kvar. Hur mycket bestämmer varje land. En eftergift för att få med sig normalt reformovilliga länder som Spanien och Frankrike. Det är det här som LRF befarar kan skapa olika förutsättningar inom EU. – Ja, jag tycker det är dåligt, säger Caroline Trapp. Samtliga jordbruksorganisationer ute i Europa hade velat ha en jordbrukspolitik eftersom vi är på en marknad. Inte mindre pengar Reformen har tvingats fram med tanke på kommande WTO-förhandlingar och för att få ner överproduktionen. Samtidigt innebär det inte mindre pengar till EU:s gigantiska jordbruksbudget. Snarare alltså en annan fördelning. Bönder i tredje världen För bönderna i tredje världen innebär det knappast någon förbättring utan snarare att EU bara bollar med begreppen, säger Aileen Kwa på frivilligorganisationen Focus of the Global South i Genève. Effekterna små Både jordbruksminister Ann-Christine Nykvist och Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson välkomnar ändå uppgörelsen som ett första steg åt rätt håll. Det viktigaste var att man överhuvudtaget kom överens, menar de. Mats Persson medger dock att effekterna för konsumenterna blir små. – Det är klart att det ändå är ett närmande mot konsumenterna genom att man tar bort en del av de produktionskopplade stöden. Men påverkan på konsumentpriserna blir trogen liten på kort sikt, säger Mats Persson. Men även om det återstår mycket innan alla effekter är utredda innebär dagens besked ändå att Sveriges bönder kan börja planera för de kommande åren. Något som Henrik Svensson som driver Labbarps gård utanför Jönköping välkomnar. – Det är skönt att veta att de har satt ner foten och att vi vet vad som gäller framöver även om vi inte känner till detaljerna, säger han. Det blir inte de stora påfrestningar som vi först trodde. Vi har en vilja att klara av detta och har man det tror jag att man gör det också, säger Henrik Svensson, lantbrukare utanför Jönköping.
Daniel Rundqvist och Alice Petrén