Förbjudet med lagar mot homosex

Högstadomstolen i USA har beslutat att lagar som förbjuder homosexuella par att ha samlag strider mot grundlagen. 13 delstater har lagar som idag förbjuder homosexuella samlag. Domen betraktas som en stor framgång för de som kämpar för de homosexuellas rättigheter.