Domslut seger för homosexuella

Högsta domstolen i USA förklarade på torsdagen att en lag i delstaten Texas som förbjuder homosexuella samlag strider mot den amerikanska konstitutionen. Utslaget är en seger för de som kämpar för homosexuellas rättigheter.
USA har ju varit känt för lagar som förbjuder både det ena och det andra sättet att ha sex på. För homosexuella män är det de så kallade anti-sodomi-lagarna som förbjuder anala samlag. Senast USA:s högsta domstol befattade sig med ämnet var 1986, då den fortfarande ansåg att lagarna är förenliga med grundlagen i landet, som anser att skyddet för den individuella friheten är dess främsta tillgång. Mot grundlagen Men på torsdagen förklarade högsta domstolen att den 30 år gamla lagen i Texas som förbjuder avvikande sexuellt umgänge strider mot det grundlagsstadgade skyddet för var och ens privatliv. Det hela började 1998, när en missunnsam granne i Houston i Texas ringde till polisen för att rapportera ett lägenhetsbråk. När polisen sedan tog sig in i lägenheten hittade den i stället två män som hade sex med varandra. Männen dömdes till böter eftersom myndigheterna i Texas ansåg att anti-sodomi-lagen visst ska gälla. Detta eftersom det skulle vara ett berättigat statligt intresse att upprätthålla den offentliga moralen. Andra lagar döms ut Men högsta domstolen tycker alltså annorlunda och utslaget ogiltiggör liknande lagar i 13 andra amerikanska delstater. De två männens advokat sade på torsdagen att detta varit det viktigaste målet för en hel generation homosexuella i USA.
Stefan Winiger, New York