Företag får teckna EU-pensioner

Trots motstånd från svenska staten godkänner EG-domstolen i en dom att svenska företag får teckna tjänstepensioner för sina anställda i andra EU-länder.
Det är försäkringsbolaget Skandia som har drivit frågan och chefjurist Jan-Mikael Bexhed menar att utslaget har stor betydelse: – Det är en viktig milstolpe på vägen att skapa en paneuropeisk marknad för tjänstepensioner, säger Jan-Mikael Bexhed. Så det här kommer att öppna hela EU-marknaden för den här typen av försäkringar? – Det kommer det att göra på sikt. Det är ingenting som kommer att hända med en gång i morgon, men EG-domstolen har ju nu slagit fast grundprincipen att nationella diskriminerande skatteregler som hindrar den gemensamma marknaden och den fria rörligheten för den här typen av tjänster inte är acceptabla och inte godtas enligt EG-rätten, säger Jan-Mikael Bexhed. Omöjligt i praktiken EG-domstolens utslag gäller rätten för arbetsgivare att göra skatteavdrag för premier på tjänstepensionsförsäkringar som tecknas i livförsäkringsbolag i andra EU-länder. Redan tidigare har det principiellt varit möjligt att fritt sälja pensionsförsäkringar mellan olika EU-länder, men det har inte fungerat i praktiken på grund av diskriminerande nationella skatteregler. Premier på tjänstepensioner som betalas till svenska livförsäkringsbolag har kunnat dras av omedelbart, medan avdrag för tjänstepensioner. som säkerställs genom försäkring i andra EU-stater först har fått dras av när pensionen betalats ut. Skatteinkomster kan försvinna Den svenska staten har i domstolen bland annat hävdat att de diskriminerande reglerna behövs för att skatteinkomster inte ska försvinna ut ur landet. – Den här domen har sådana dimensioner att jag tror att det kommer att bli allt svårare för Sverige att upprätthålla en försäkringsbeskattning som markant avviker från de nivåer som är vanliga i flertalet EU-stater. Tyvärr är det ju på det sättet att den svenska försäkringsbeskattningen är avsevärt hårdare än i flertalet andra EU-stater. Jag tror att det kommer att bli svårt att upprätthålla den i framtiden, säger Jan-Mikael Bexhed. Kan du tänka dig att det kommer att förekomma kritik mot det här från svensk sida? – Det tror jag inte. Det är ju så att EG-domstolen är en av institutionerna inom EU och man får ju acceptera dess beslut och dess domar precis på samma sätt som man får acceptera beslut och domar som kommer från andra institutioner. Så det skulle förvåna mig väldigt mycket om det blev någon kritik mot det, säger Jan-Mikael Bexhed.
Tommy Fredriksson och Johan Prane