Färöarna får större självbestämmande

Färöarna har tagit ett viktigt steg mot självständighet från Danmark.
Danmarks statsminister och ledaren för självstyrelseregeringen på Färöarna har skrivit under en plan som innebär att ö-riket ska ta över ansvaret för bland annat rättsväsendet och polisen. Danmark kommer även i fortsättningen att ha ansvaret för utrikes- och säkerhetspoltiken samt frågor om medborgarskap.