Malmöpoliser hotade för mordbrandsutredning

Polisledningen i Malmö uppmanar de anställda att vara försiktiga efter hot mot polisen i samband med utredningen om den anlagda moskébranden.
Hoten kommer från kretsar som ogillar att polisens jakt på gärningsmännen går in i inre förhållanden kring Islamic Center - det uppger Malmöpolisens stabschef Bertil Mårtensson för Sydsvenska Dagbladet. Malmös poliser uppmanas till större vaksamhet när de går hem från arbetet och till ökad uppmärksamhet i och omkring polisens lokaler. De har också fått order om försiktighet i det dagliga arbetet.