Varningstext för alkohol

Det bör finnas varningstexter i tidningsannonser för alkohol. Det är ett av förslagen i regeringens utredning om alkoholreklam som presenterades på fredagen.
Utredningen vill också reglera hur stora tidningsannonserna får vara och vill att annonserna ska präglas av måttfullhet. Det bör också diskuteras om en särskild myndighet ska ha till uppgift att övervaka alkoholreklam i tidningar