Sveriges ambassader får kritik

Sveriges ambassader sköter sig inte som de ska - och det beror på att Migrationsverket och UD brister i sin styrning av ambassaderna anser Riksrevisionsverket i en rapport till regeringen.
Ambassaderna arbetar till exempel inte tillräckligt aktivt med att hjälpa de som inte beviljats asyl i Sverige att återvända hem, och Migrationsverket har inte tillräckligt tydligt gjort klart vilka riktlinjer som gäller, enligt RRV. Martin Engman som är avdelningsdirektör på RRV föreslår därför att regeringens målsättning blir ännu tydligare.