Krigsförbrytare Plavsic till Hinseberg

Den bosnienserbiska krigsförbrytaren och tidigare presidenten Biljana Plavsic, som dömts till 11 års fängelse för krigsförbrytelser av krigstribunalen i Haag, ska sitta av sitt fängelsestraff i Sverige.
Sverige ville inte säga nej till förfrågan som kom från krigsförbrytartribunalen, och accepterade att ta emot Plavsic, säger justitieminister Tomas Bodström. – Ska vi kunna bekämpa krigsförbrytelser och människor som gör sig skyldiga till brott mot mänskligheten runt om i världen så krävs det att länder tar sitt ansvar och det gör Sverige nu, säger justitieminister Tomas Bodström. Har hon själv önskat att sitta av straffet i Sverige? – Det avgör inte hon och jag känner inte till om hon framfört något önskemål. Det är tribunalen tillsammans med Sverige som har bestämt det här så att Biljana Plavsic kan avtjäna sitt straff i Sverige. Vilka regler kommer gälla för hennes fängelsestraff i Sverige? – Verkställigheten gäller efter de svenska reglerna. Det betyder att man sitter av straffet till två tredjedelar. Sedan kan regeringen frångå reglerna just i de här fallen, men annars gäller våra vanliga regler. Biljana Plavsic sitter sedan torsdagen på Kronobergshäktet i centrala Stockholm och kommer inom två veckor att föras över till kvinnoanstalten Hinseberg utanför Örebro. Där ska hon vistas under en inledande utredning om hur hennes fängelsetid ska se ut. Men enligt Krister Isaksson, säkerhetsansvarig på kriminalvården är det troligt att hon kommer att bli kvar på Hinseberg även efter det. Innan hon förs över från Kronobergshäktet kommer man att göra en översyn av säkerheten på Hinseberg. Men enligt Krister Isaksson finns ingen omedelbar hotbild mot Biljana Plavsic. – Vi har naturligtvis gjort en ordentlig genomlysning tillsammans med internationell och svensk expertis av vad som kan hända när hon kommer och vi tror att vi säkert kan klara av det. Vad är det för typ av säkerhetsproblem? – Det är inte obekant att det är många människor som har synpunkter på henne och vad hon är dömd för. Det är en person som har väckt starka sympatier och starka antipatier så det finns mycket känslor mot henne av folk som känner sig svikna eller som drabbats på olika sätt. Finns det någon hotbild mot henne inne i Sverige – Vi känner inte till att det finns någon uttalad hotbild mot henne samtidigt som vi hela tiden naturligtvis måste vara vaksamma, säger Krister Isaksson säkerhetsansvarig på kriminalvården
Charlotte Fagerlund