Försvaret vill bärga återfunna DC-3:an

Försvaret betraktar nu vraket av DC-3:an som hittades i förra veckan som den försvunna DC3:a som sköts ner över Östersjön 1952. Just nu pågår en utredning om förutsättningarna för att bärga vraket.
– Vi kan konstatera att på de bilder vi har sett att det är den saknade DC-3:an, med största möjliga sannolikhet. För att formellt få redan på det måste vi ner och titta på flygplanets serienummer, säger försvarsmaktens informatör Anders Linnér. – Men det anser vi att vi kan göra senare i processen. För att vinna tid så betraktar vi det som om det är DC-3:an. Försvarsmakten har också etablerat kontakt med det civila företag, Marin Mätteknik AB, i Göteborg som deltog i sökandet och som är de enda som vet exakt var på havsbotten flygplanet ligger. Viktigt med noggrann utredning Företaget kommer att uppge den positionen när försvaret vill veta. Men så långt har inte processen kommit ännu, säger Anders Linnér som betonar att det är viktigare att utredningen görs noggrant än att det går fort. Just nu håller försvaret på att samla in och gå igenom alla uppgifter som behövs för att utreda om det är möjligt att bärga planet. – Vi studerar vilka resurser och möjligheter som finns att ta hem och ta upp flygplanet. När är den processen klar? – Det kan jag inte svara på men den pågår och med hög prioritet inom Högkvarteret. Detta är för oss en stor och viktig händelse som vi ska behandla med varsamhet och göra så rätt som vi kan.
Gunilla Österlund