Ökad optimism hos hushållen

De svenska hushållen har blivit mer optimistiska om den egna ekonomin. Ett av tre hushåll tror att den egna ekonomin blir bättre inom det närmaste året, visar Konjunkturinstitutets mätning i juni. Men fortfarande tror en majoritet av hushållen att arbetslösheten totalt kommer att öka.