Bensinbranschen ratar förslag om miljöbensin

Bensinbranschen säger absolut nej till regeringens och samarbetespartiernas förslag om att alla bensinstationer i landet om två år ska kunna erbjuda minst ett miljöbränsle.
Tommy Nordin, vd på Petroleuminstitutet, anser att det först måste säljas fler bilar som drivs med miljöbränse. Skulle de svenska mackarna tvingas att införa mijöbränse nu, kostar det minst 1,2 miljarder enligt Tommy Nordin.