Fler säger nej till EMU

I den senaste Sifo-mätningen om EMU-opinionen stärker nej-sidan sin ställning.
52 procent av de tillfrågade skulle i dag rösta nej till att Sverige blir medlem fullt ut i valutaunionen EMU, 31 procent skulle rösta ja. 16 procent är tveksamma enligt Sifo. På frågan om valdeltagande svarade 73 procent att de ska rösta den 14 september. Sifos mätning görs en gång i månaden på uppdrag av TT. 1.000 personer har tillfrågats.